.


.

.

.

.

.

"Només amb un somriure/ que em facis, tot passant,/ ja m'omplo d'alegria/ i veig el món més gran".

Només. Joana Raspall.

.

.
.
.
.

Obra de Juanjo Alcaide en obsequi pel mig milió de visitants d'Animafesta - Can Carrasca. Octubre de 2018.

.

.
.
.

dimarts, 13 de febrer de 2018

ESPAÑYA. Dimarts de Carnaval...


Foto trobada a Internet


Biar, a tretze de febrer de 2018. Dimarts de Carnestoltes.

Bon dia hui per acabar el Carnaval..., tretze i dimarts!

He pensat en penjar-te un poema centenari. L'he trobat en llegir el preciós treball de Josep Martínez Sanchis sobre el poeta Pastor Aicart de Beneixama. L'home, el metge-poeta, conservador fins a la medul·la, fart de l'independentisme cubà i tant espanyol com era, que se n'eixia, va escriure uns versos antiseparatistes. Nacionalistes espànyics, vaja! 
Ara, des de la tanta llunyania, i amb la càrrega d'història que portem al darrere, només poden fer que ens somriguem davant la que podem veure com criaturada..., si no fos perquè, llavors, les proclames i les amenaces i tot el que hi trobaràs, es feien seriosament. I la cosa acabà amb matances. 
Anys després, Espanya i Cuba es votarien entre si al Festival de la OTI...

La història, es repeteix sempre en una espiral imparable... Dimarts de Carnestoltes ple de llum de bohèmia...


ESPAÑYA

Tot un grapat de granujes,
negres, mulatos y blancs, 
volen robarli a la pátria
del seu mantell un retall,
y en la manigua de Cuba
fuchint la cara amagats, 
criden que al fi ó será sehua,
o en porreta ham de quedar.
Sense ducte eixos salvaches
que tenen el cor de fanc
crehuen que el nostre tremola;
¡qu'es com el d'ells, de cobarts!
No recordant les palises
qu'els pegárem fa deu añys,
convertintlos en colechi
la esquena, de cardenals.
Provar fortuna ara vólen,
y han d'eixir ben escaldats;
¡Cuba será d'els seus amos,
o ha de tragarsela el mar!

Es repeteix...