.


.

.

.

.

.

.
.
.
.

VOLEM QUE PACO MUÑOZ REBA L'ALTA DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT

VOLEM QUE PACO MUÑOZ REBA L'ALTA DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT
PULSEU SOBRE LA IMATGE PER A MÉS INFORMACIÓ

dijous, 5 de maig de 2016

Tàrrec...
Tàrrec
(marxa mora)

A Muhàmmad l’Atzur...

Blau d’horitzó tret d’esmolada pedra,
aigua a cafís guarda aljub fet cistella.
Forta passió s’enjogassa com l’hedra
mes crema fort en girbar la penella.
Si nostre gest en sa trama s’enredra
i aladre bord, amb rovell en la rella,
llaura bancals on tot traïdor medra,
què quedarà de l’aital cantarella?
Pols de camí i un brollar sense ganes.
Tot l’anar sent aparença de vida
que destriar de rondalles insanes,
del martelleig de la ment aterrida.
Per més insult, batallant les campanes,
al teu passar creuran prendre’t la mida...


Sergi Gómez i Soler
Jacarilla, a 5 de maig de 2016,

aniversari de la mort d’Al Àzraq